زندگی به جنبش نیاز دارد
خیلی وقت است که دیوانه نیستم
میخواهم مولانا باشم
همیشه از عادی بودن متنفر بودم
اما حالا از عادی ترین ها هم عادی ترم
بزرگترین ترس من در زندگی معمولی بودن است نه مردن
میخواهم دوباره دیوانه شوم
میخواهم قبل از اینکه بمیرم با دیوانگی های لحظه ای، خود را هشیار کنم
میخواهم قبل از اینکه بمیرم شجاع باشم
بیا پر مدعا باشیم،بیا گزاف سخن بگوییم
شاعر ایتالیایی سزار پاویسی می گوید:
ما روزها را به یاد نمی آوریم ،ما لحظه ها را به یاد خواهیم آورد
روزهای افتضاح باید این جمله را آویزه گوش خود کرد
گاهی اوقات باید از آدمها دور شد
باید مطمئن شویم که همچنان کنترل خود را در دست داریم
باید روی سنگ قبرم بنویسم:من اینجا بوده ام. اینجا کسی خوابیده که زندگی کرده، کمی زودتر از شما کمی عمیق تر از شما
دیر یا زود باید بدون هل داده شدن توسط دیگران حرکت کنیم
انرژی را از کائنات دریافت کن و به آنها پس بده
نقطه قوت من گفتن از چیزهای مختلف است چیزهایی که فکرش را نمی کنی،و حتی فکرش را نمی کنم
مواجهه با تلخی ها راهی برای شکفتن زیبایی از درون آنها است
مگر نه اینکه تا میوه از درخت نیافتد و نگندد،دانه درونش نمی تواند شکفته شود؟
باید بیشتر بخندیم
باید بیشتر فریاد بزنیم
باید بیشتر برقصیم
باید اوج بگیریم
باید زمین بخوریم
باید برخیزیم
همه چیز در حال رفتن است
اگر نرویم ،هیچکس ما را نخواهد برد
پس بیا برویم
باید فیلتر گوش های خود را عوض کنیم
بیا حرف های زننده دیگران را با مهر بشنویم
آنها میخواهند ما را بشکنند ، اما ما خواهیم شکفت
وسط همین دیوانگی ها است که عشق جوانه می زند
شاید عشق چیزی جز دیوانگی نیست.
نگران این نباشید که اگر زندگی کنید چه اتفاقی می افتد
 به این فکر کنید که اگر زندگی نکنید چه چیزهایی را از دست خواهید داد.
لازم نیست از یک کوه بالابروی تا زیباترین مکان ها را پیدا کنی
در میان زشت ترین مکان ها هم میتوان زیبایی را دید،به شرط اینکه برای پیدا کردن آنها وقت کافی بگذاری
به رویاهایت فکر نکن .رویاهایت را زندگی کن.
 حتی در تاریک ترین لحظات هم مکان های روشنی وجود دارند
و اگر وجود نداشت شما می توانید آن مکان روشن باشید
با ظرفیت های نامحدود.


#سفر#نوشتن#دویدن


علی خواجه حیدری - آذر نودونه