علی خواجه حیدری

نویسندگی،روانشناسی، رشد فردی - پزشک دانشجو

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

مخاطب تویی، نادر ابراهیمی عزیز

مخاطب تویی، نادر ابراهیمی عزیز

دریچه ای رو به زندگی واقعی برایم هستی

راه را نشانم داده ای، من خودم را تو میبینم

۱ نظر
علی خواجه حیدری
خیلی گستاخ شدیم

خیلی گستاخ شدیم

ما ادما خیلی مغرور شدیم، خیلی پررو شدیم

۴ نظر
علی خواجه حیدری
عشق - عاشق - زندگی

عشق - عاشق - زندگی

از زبان عشق نوشتن سخته

اما روح نوشتن عشقه

۰ نظر
تو همدم درد های عاشقان زاری

تو همدم درد های عاشقان زاری

از تو نوشتن آسان نیست.

واژه ها قدرت دارند ولی نه در برابر تو

هر چند واژه ها برای توصیف تو کوچک اند اما:

من به واژه های کوچک خودم دلخوشم.

۱ نظر
علی خواجه حیدری
خودت رو به چالش بکش

خودت رو به چالش بکش

 

​​​​​​سحرخیز باش تا کامروا شوی

۰ نظر
علی خواجه حیدری