خب به نظر من و البته خیلی از پژوهشگر های توی حوزه موفقیت و البته هر آدم عاقلو فهمیده ای ،پیشرفت کردن بدون ایجاد عادت سحر خیزی خیلی سخت و تا حدودی محاله خواب شب میتونه خیلی کارایی آدم رو بالا ببره ،و انرژی صبح هم بسی زنده کننده است .چند روزه (سه روز ) که به دعوت مصطفای عزیز وارد چالش سحرخیزی شدم به همراه خیلی رفقای دیگه،امیدوارم بعد از این چهل روز دیگه بیدار شدن برام مثل آب خوردن باشه و لذت ببرم از زندگی و کار، در ضمن این مدت هم که امتحانامه بهتر میتونم بخونم و از پسشون بربیام هرچند هنوز شروع نکردم🤦‍♂️. 

از شما هم دعوت میکنم به این چالش بپیوندین توی پیج از مسیر لذت ببر که مخصوص همین مسخره بازیای قشنگ و خوبه 😂❤️

پیج اینستای چالشمون : instagtam.com/enjoy.The.Way