اگر معلم هستید روش های مختلف تدریس رو امتحان کنید

اگر دانشجو یا دانش آموز هستید مطالعه الکترونیک رو امتحان کنید

اگر  نقاش هستید سبک های جدید طراحی رو تجربه کنید

اگر نویسنده هستید، موضوعاتی که کمتر نوشتید رو انتخاب کنید

اگر مسافرت میرید، به  منطقه های بکر و ساکت هم سفر کنید

اگر عکاس هستید، سعی کنید زاویه های جدید رو شکار کنید

اگر سخنران هستید، ارائه ها و متن ها و شیوه های بیان جذاب تر رو بکار بگیرید

اگر تولید کننده محتوا هستید، کلیپ و محتواهای دیگه چندرسانه ای رو هم  منتشر کند

اگر پزشک هستید، روش های غیررایج ولی مفید درمان رو هم برای بیمار تجویز کنید

.... 

این ها چند مثال بود

مقصود اینه بود که هیچوقت برای خودتون بمبست نسازید

همیشه فرصت تجربه های جدید رو برای خودتون حفظ کنید

در دنیای امروز تمایز نقش چشم گیری در پیشرفت داره

پس هر روز نو بشید

و کار های نکرده و راه های نرفته رو وارد مسیر زندگیتون کنید

.... 

شما هم دوست دارید تجربه های جدید رو ؟

برام از ایده هاتون بگید. 🦋🌿