ما همیشه باید لیستی از چیزهایی و کلماتی که دربارشون میشه نوشت داشته باشیم تا با این بهونه که چیزی برای نوشتن نداریم دست از نوشتن نکشیم.شما میتونید لیست های موضوعی بیشماری از این دست بسازید متناسب با دایره واژگان خودتون.

در ادامه صدکلمه مثبت و الهام بخش که درباره هر کدوم میشه بی نهایت نوشت رو مشاهده میکنید:

عشق-نشاط-انگیزه-باور-شور-صداقت-ایمان-نور-ادب-طراوت-مهربانی-خواستن-سبز-گل-ثمر-جنگل-محبت-هنر-زندگی-زیبا-قشنگ-رنگ-شادی-خوشبختی-خوشحالی-دوست-صبر-استقامت-بهشت-پاک-آب-آسمان-باران-ماه-خورشید-عمل-جان-چشم-مادر-سیب-عسل-دل-یار-نفَس-عزیز-تولد-ازدواج-بچه-پول-لحظه-صعود-صدا-حرکت-کار-کتاب-قلم-پسر-دختر-پدر-برادر-خواهر-لذت-شوق-درخت-انسان-ایران-ابر-باد-نان-رقص-اشک-خنده-گریه-شیرین-خدا-حسین-علی-مهدی-محمد-خاک-خوب-دانش-علم-جذب-پَر-کوه-رود-دریا-خواب-عکس-فیلم-بخشش-برگ-جوان-باغ-دست-قلب-دود-بالا-من


قطعا هر چند وقت نگاه کردن به این کلمات میتونه دنیایی از ایدهای جدید رو در ذهن ما متولد کنه

عکس پست: archer