روزی یک ساعت کتاب خوندن

هر روز سی صفحه

هر هفته دویست و ده صفحه

به اندازه یک کتاب متوسط

هر ماه چهار کتاب

هر سال پنجاه و دو کتاب

" شخصیت تو میانگین پنج نفریه که باهاشون در ارتباطی" 

اگه کتاب رو یه ادم در نظر بگیری

یه دوست

یه همکار

یه پدر

یه معشوق

وقتی کتاب یکی از اون پنج نفر بشه به عنوان وقتی که براش میزاری،

تو در طول یک سال، با هزاران هزار آدم مختلف آشنا میشی و باهاشون دوست میشی و حرف میزنی و میشنوی

#تجربه میکنی

بدون این که تجربش کنی (!! ) برای من

کتاب ~ سفر 

کتاب سفریه با هزینه بسیار کمتر و تقریبا هیچ و البته سفر به جاهای قشنگ و همنشینی بزرگایی که در واقعیت ممکن نیست

با این حال 

سفر> کتاب

ما آدما پنج تا حس داریم

کتاب نمیتونه تمام چیزی که لازمه رو با تمام جزئیات و شیرینی ها و درس ها به تو منتقل کنه

"شنیدن کی بود مانند دیدن" 

با دیدن عکس غذا سیر میشی؟

هم سفر کنیم

هم کتاب بخونیم

توی سفر چیزایی هست که توی کتاب نیست

توی کتاب چیزایی هست که توی سفر نیست

#دکترعاشق

#la

#سفر

#کتاب

#پزشکی

#نویسندگی

#شعر

#عشق