بروس لی یکی از کساییه که بسیار دوستش دارم و جمله معروفش که یجورایی فلسفه بروس لی رو هم تشکیل میده همیشه توی ذهنم می چرخه و بهش ایمان دارم:

.... 

ذهنت را خالی کن، بی شکل باش، مثل آب؛ حالا آب را که درون فنجان بریزی، تبدیل به فنجان می‌شود. آب را درون بطری بریزی، تبدیل به بطری می‌شود. آن را درون قوری بریزی، تبدیل به قوری می‌شود. آب می‌تواند جریان داشته باشد یا در هم بشکند. مثل آب باش، دوست من.

... 

بروس میگه مثل آب توی هر شرایطی خودت رو با محیطت هماهنگ کن 

یعنی توی سخت ترین روزها مثل همین ایام کرونایی که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی زیر فشاریم

باید بتونیم مثبت به زندگی نگاه کنیم و قدر زمان و فرصت هامونو بدونیم.