علی خواجه حیدری

نویسندگی،روانشناسی، رشد فردی - پزشک دانشجو

کشاکش مداوم

کشاکش مداوم

دنیا نبردی مداوم است. کشاکشی میانِ مرگ و زندگی. 

۱ نظر
علی خواجه حیدری
از نوشتن خار ها گل میشود

از نوشتن خار ها گل میشود

-ببین نوشتن برایِ من آزاد شدن ذهنه.کاغذ و قلم باعث میشن بیشتر خودمو بشناسم. وقتی مینویسم توی رؤیاهام پرواز میکنم، بدون ترس، بدونِ محدودیت.

۳ نظر
علی خواجه حیدری
به زندگی خیانت نکنید

به زندگی خیانت نکنید

برای کسانی که با شبانه روز فکرکردن و حرف زدن درباره سیاست، تمام سلول های عصبیشان را آلوده میکنند، دلم می سوزد. اینکه بخش زیادی از مشکلاتمان به خاطر سیاست است را انکار نمیکنم. اما زندگی چیزهای دیگر هم میخواهد. شنیدن صدای بلبل مالیات ندارد. دیدنِ درختان هنوز رایگان است. کماکان عشق در دل داشتن جرم نیست و آنقدری هم فقیر نشده ایم که نتوانیم بنویسیم.حواست باشد وسطِ این غُر زدن ها ، زندگی را فراموش نکنی . 

۲ نظر
علی خواجه حیدری
نوشتن ایده ها

نوشتن ایده ها

۱ نظر
محمدرضا

محمدرضا

خوب کار میکند، میگوید آدم وقتی پول میگیرد باید کارش را درست انجام دهد. این یعنی وجدان دارد،خوشحالم که حداقل فعلا داردش. هنوز به آن روز نرسیده که بگوید: همه میدزدند پس من هم بدزدم

۰ نظر
صداهای دلنشین

صداهای دلنشین

با کوچکترین صداها هم می شود شیرینی زندگی را چشید 

۲ نظر
علی خواجه حیدری
از کاه کوه بسازید

از کاه کوه بسازید

۲ نظر
علی خواجه حیدری
اول ببین، بعد انجام بده

اول ببین، بعد انجام بده

۰ نظر
والدین ما، انسان اند یا فرشته؟

والدین ما، انسان اند یا فرشته؟

ما وقتی به دنیا می آییم، هیچ درکی از دنیای جدید پیرامون خود نداریم و به طور کامل به پدر و مادر وابسته ایم. به گونه ای که اگر لحظه ای به حال خود رها شویم،ممکن است بمیریم.

۱ نظر
علی خواجه حیدری
راز خوشبختی

راز خوشبختی

۰ نظر
علی خواجه حیدری